Bảo trì hệ thống âm thanh Bosch: tại Tòa nhà Hancorp

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

Tòa nhà Hancorp

Địa chỉ: số 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy

https://tca.vn/he-thong-am-thanh-thong-bao-bosch-plena-vas/