TCA hoàn thành hệ thống âm thanh cho chuỗi thương hiệu Cà Phê Cộng

Mới đây, TCA-Trung Chính Audio đã hoàn thành việc thi công lắp đặt hệ thống âm thanh cho chuỗi hệ

Read more