TCA triển khai hệ thống âm thanh hội thảo JTS và TOA tại UBND tỉnh Phú Yên

Để nâng cao chất lượng các buổi họp, buổi hội thảo của tỉnh, các lãnh đạo ủy ban nhân dân

Read more

TCA thi công hệ thống âm thanh hội thảo JTS cho UBND huyện Bến Lức tỉnh Long An

Vừa qua UBND huyện Bến Lức tỉnh Long An đã được các chuyên viên kỹ thuật của Trung Chính Audio

Read more

Lắp đặt hệ thống âm thanh hội thảo JTS tại UBND Huyện Mỹ Đức

Để nâng cao chất lượng các buổi họp, buổi hội thảo của tỉnh, các lãnh đạo UBND Huyện Mỹ Đức

Read more

TCA lắp đặt hệ thống âm thanh hội thảo JTS tại Đảng bộ Thanh tra bộ Xây Dựng

Với những lãnh đạo đang làm việc tại Đảng Bộ Thanh Tra Bộ Xây Dựng, việc trang bị một hệ

Read more