TCA hoàn thành hệ thống âm thanh tại Lữ Đoàn 950 đảo Phú Quốc

Nhờ danh tiếng qua các dự án đã thực hiện, TCA-Trung Chính Audio đã được Sở Chỉ Huy Quân Sự

Read more

TCA cung cấp lắp đặt hệ thống âm thanh cho khách sạn Sao Mai – Đồ Sơn

TCA-Trung Chính Audio tư vấn giải pháp và lắp đặt hệ thống âm thanh phòng họp hội thảo hội nghị

Read more

TCA lắp đặt hệ thống âm thanh Bosch CCS900 tại Huyện Ủy Than Uyên Lai Châu

Vừa qua TCA-Trung Chính Audio đã hoàn thành lắp đặt hệ thống âm thanh Bosch CCS900 cho phòng họp hội

Read more